Disse er med

Disse støtter Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN)

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN) er en koalisjon av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre bevegelser som krever en menneskerettighetslov for næringslivet. Vi står sammen for en verden der menneskerettighetene innfris for alle, og der vi stanser miljøødeleggelser før de skjer.