Om KAN

Regnskogen i tåke.
Om KAN

Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet.

Se hvem som er med her.

I dag finnes det mange ansvarlige selskaper som gjør det de kan for å ivareta mennesker og miljø, både i egne bedrifter og hos underleverandører. Dessverre forekommer det menneskerettighetsbrudd knyttet til næringsvirksomhet. Ved å lage et felles regelverk for alle utjevner vi forskjellene og skaper like konkurransevilkår.
 
De siste årene har flere land brukt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) som utgangspunkt for å etablere menneskerettighetslover for næringslivet. Dette mener vi også Norge bør gjøre.

 

Les hele plattformteksten her

 

I Norge har Etikkinformasjonsutvalgets rapport fra november 2019 lagt et godt grunnlag for en menneskerettighetslov for næringslivet. KAN anbefaler at regjeringen bygger videre på dette forslaget for å utvikle en menneskerettighetslov for næringslivet.

Fredag 9. april la Regjeringen frem Åpenhetsloven, basert på Etikkinformasjonsutvalgets rapport . Her kan du lese styringsgruppa kommentar på lovforslaget. 

KAN jobber for

KAN ber om en menneskerettighetslov for næringslivet som:

 • Forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) gjennom:

  • En offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.

  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø.

  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger. 

  • Å ha prosedyrer for oppreisning. 

 • Forutsetter så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak.

 • Inneholder hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.

 • Forplikter norske myndigheter til å tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet.
   

Lanseringen
Image
Fellesbilde av et utvalg av KANs medlemmer

 

Tirsdag 1. september 2020 ble KAN lansert. Se bilder og stream fra arrangementet her.

Bli med her
Vi ønsker en menneskerettighetslov
Jeg vil ha et ansvarlig og etisk næringsliv!