Forsiden

Koalisjonen for ansvarlig næringsliv

Barcode Oslo
Sammen for en lov som beskytter mennesker og miljø
Om saken

Næringslivet må spille en avgjørende rolle i arbeidet for en verden som respekterer menneskerettigheter og miljø. De utvikler produkter og tjenester vi er avhengige av, og sikrer både arbeidsplasser og skatteinntekter. Men noen ganger bidrar selskaper til det motsatte av positiv utvikling.

 

KAN (Koalisjonen for ansvarlig næringsliv) er en koalisjon av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. Vi står sammen for en verden der menneskerettighetene blir innfridd for alle, og der miljøødeleggelser blir stanset før de skjer. 

 

Flere land har allerede innført lover som regulerer næringslivets ansvar for menneskerettigheter og miljø. I Norge har Etikkinformasjonsutvalget lagt frem et lovforslag som langt på vei ivaretar behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet. KAN jobber for at lovforslaget resulterer i en best mulig lov.

Bli med her
Vi ønsker en menneskerettighetslov
Jeg vil ha et ansvarlig og etisk næringsliv!
Disse er med