Personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger

Seks organisasjoner tok initiativ til KAN, og er sammen ansvarlig for nettsiden. Amnesty International har ansvar for daglig drift av nettsiden, og herunder ansvar for håndtering av dine personopplysninger. Under ser du hvordan vi oppbevarer og håndterer personopplysningene.

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Personopplysningene brukes for å registrere din støtte til underskriftsaksjonen for en menneskerettighetslov for næringslivet og til å gi deg relevant informasjon og oppdateringer knyttet til dette arbeidet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b som gjelder oppfylling av avtale.

 

LAGRING OG UTLEVERING
Signaturene i denne underskriftsaksjonen er koblet opp mot en tilsvarende aksjon med identiske krav på amnesty.no. Personopplysningene samlet fra denne nettsiden registreres i en signaturliste som er synlig for representanter for de seks organisasjonene som står bak initiativet. Signaturene overleveres næringsministeren når aksjonen er avsluttet. Organisasjonene skal ikke ta ut informasjon fra signaturlisten eller føre signaturlisten over i egne databaser. Signaturlisten slettes når aksjonen er avsluttet, og senest innen utgangen av året 2021.

 

INNSYN, RETTING OG SLETTING
Du kan be om innsyn i det vi har registrert på deg, be om retting av uriktige opplysninger, eller be om at alle opplysningene om deg skal slettes. Kontakt kasplin@amnesty.no / tlf 93028035.

 

BEGRENSNING AV- ELLER PROTEST MOT BEHANDLINGEN
Du kan be om å få begrenset behandlingen som gjelder personopplysninger om deg og har rett til å protestere mot behandlingen.

 

KLAGE TIL DATATILSYNET
Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.

 

Dersom du har spørsmål om hvordan KAN håndterer personopplysningene dine kan du gjerne ta kontakt med undertegnede:

Katinka Riis Asplin
E-post: kasplin@amnesty.no
Telefon: 930 28 035

 

Bli med her
Vi ønsker en menneskerettighetslov
Jeg vil ha et ansvarlig og etisk næringsliv!